Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Położnictwa

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Medyczna im. Piastów ¦l±skich we Wrocławiu
  Wydział Zdrowia Publicznego
  Ocena: brak danych
 • Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie
  Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Akademia Medyczna w Białymstoku
  Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Medyczna w Gdańsku
  Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa
  Ocena: brak danych
 • Akademia Medyczna w Warszawie
  Wydział Nauki o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Akademia ¦więtokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  Instytut Położnictwa
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Wojciechowskiego w Kaliszu
  Instytut Położnictwa i Pielęgniarstwa
  Ocena: brak danych
 • Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • ¦l±ska Akademia Medyczna w Katowicach
  Wydział Opieki Zdrowotnej
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  Wydziału Nauk o Zdrowiu
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Rzeszowski
  Wydział Medyczny
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
  Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych

Studenckie Koła Naukowe


Link do http://www.wwsi.edu.pl/