Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii Zobacz
Filozofia i teoria opieki położniczej Zobacz
Intensywny nadzor położniczy Zobacz
Nowoczesne techniki diagnostyczne Zobacz
Opieka specjalistyczna w położnictwie, neonatologii i ginekologii Zobacz
Psychoterapia Zobacz
Ustawodawstwo zawodowe położnej - wymogi europejskie Zobacz
Zarządzanie w położnictwie Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/